לוח חופשות תשע"ט

ראש השנה – ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.

יום כיפור – ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018.

סוכות – ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט,
2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר 2018.

חנוכה – מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.

ט"ו בשבט – ייום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019 – ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים – הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019.

פסח – מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27 באפריל 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל 2019.  

יום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט, 2 במאי 2019

יום הזיכרון לחללי צה"ל – יום רביעי, ג' באייר התשע"ט, 8 במאי 2019 –  הלימודים מסתיימים ב-12:00

יום העצמאות  – יויום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ט, 10 במאי 2019.

ל"ג בעומר  – יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019

שבועות -ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 10-8 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.