סיכום מצעד הספרים תשע"ח

רצ"ב מצגת בה תוכלו לראות את העשיה שנעשתה במסגרת מצעד הספרים.