אתגר שבועי

במסגרת הפסקה פעילה יערכו אתגרי ספורט שונים לתלמידי בית הספר. השבוע תלמידי בית הספר השתתפו באתגר כפיפות הבטן. כל הכבוד למצטיינים!

כפיפות 2