מפתח הלב

לבית-הספר, כמסגרת חינוכית, תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית, שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית.

 

בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.

 

תכנית "מפתח הלב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות, בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי – נקודות ציון בלוח השנה.

 

תוכנית "מפתח הלב" מועברת במסגרת שעת מחנך, כשיישומה מוטמע ובה לידי ביטוי בפעילויות ביה"ס השונות, הנעשות ביוזמת מועצת התלמידים, הצוות החינוכי וההנהלה.

 

טיפוח מעורבות חברתית באמצעות "מפתח הל"ב"

תכנית "מפתח הלב" מתמקדת בהבניית חברת ילדים הפועלת לעידוד ההתנהגות היום-יומית לאורם של ערכים והמזמנת ללומדים התנסויות במילוי תפקיד במעגלים הולכים ומתרחבים בהלימה לגיל: במעגל הכיתתי (תורנות, ועדות כיתתיות ועוד), במעגל הבית-ספרי (מועצת התלמידים, נאמני מחשב, נאמני ספריה, שגרירי "מפתח הל"ב", מועצת תמ"י ועוד) ובמעגל הקהילתי (במשפחה, בשכונה, בקהילה, בעיר/יישוב).