משמרות זה"ב

מידי שנה תלמידי משמרות הזהב מכיתות ו', חולשים על מעברי החציה ברחוב עוזיאל וברחוב הפורצים, ומאפשרים מעבר בטוח לעוברים בהם.

 

שנה לפני כן, הם עוברים הכשרה בשעורי זהב וגם בעזרת שוטרת שמכשירה אותם לעבודתם זו.

 

אומנם נדרש מהתלמידים מאמץ כדי לעמוד בזמן – בשעות מוקדמות לרשות העוברים במעברי החציה, אך מאידך עבודה זו מטפחת בהם לקיחת אחריות, נתינה. עמידה בלוח זמנים, פיתוח שיקול דעת וזהירות להעביר את החוצים את הכביש באופן בטוח, וזאת הם עושים עם מבוגר שמבקר ואחראי על הצומת. בתפקיד זה הם נדרשים לדאוג לשלומם של החוצים הצעירים, כך הצעירים מתחנכים לתרום ולהעביר לדור הבא.

 

משמרות הזה"ב פועלות במעברי החציה ברח' הפורצים וברח' עוזיאל מידי בוקר מ- 7:30 ובצהריים ב-12:45 וב-13:30, למעט ימים מאוד גשומים.

 

תודה לאגף החינוך בעירייה, שהקצה מלווה מבוגר לכל משמרת.