קשר רב-דורי

תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי, ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי ביה"ס לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית.

 

בבית הספר פועלת התוכנית זו השנה השביעית ברציפות. אנו פועלים עפ"י המודל בו תלמידי כתות ו' נפגשים עם סביהם וסבתותיהם והוריהם אחת לשבועיים בחדר המחשבים לכעשרה מפגשים לאורך השנה. התלמידים מלמדים אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות, שימוש בדאר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים, תוך למידה ושימור המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל.

 

במפגשים ההדדיים תורם כל צד מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין –דורי. למידה הדדית וחוויות משותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרים מערכת שורשית וערכית בחברה.

 

יש לך – תן! קשה לך? אני יודע, אבל תן בכל זאת.  (יאנוש קורצ'אק).

 

תיעוד סיפורי המשתתפים בתוכנית מופיע במאגר הסיפורים הלאומי, בבית התפוצות.

 

קישור למאגר הסיפורים של המשתתפים בבית ספרנו.