מועצת תמ"י

מועצת תמ"י - תלמידים מובילי ייחודיות.

 

תלמידי מועצת תמ"י אחראים על פינת החי בביה"ס ועל העברת תכנים לימודיים הקשורים לאיכות חיים לצד בעלי חיים, הן לתלמידים והן לבאי ביה"ס.

חברי המועצה, תלמידים מכיתות ה' – ח' מפעילים את פינת החי ודואגים לחיות וכן פעילים בהפסקות בפעילויות שונות בנושא הייחודיות.