מנהיגות ירוקה

המנהיגות הירוקה הינה גוף נבחר הפועלים להובלת תהליכי שינויי בבית הספר.

 

התלמידים בשיתוף מורה מלווה מבית הספר, ילמדו, יחוו, ויפעלו למען הקהילה והסביבה הקרובה של בית הספר.

 

המועצה תפעל בנושאים סביבתיים חברתיים ותוביל לפיתוח אזרחים צעירים הפעילים למען סביבתם. המועצה תוביל שינוי התנהגותי בקהילת בית הספר ותהיה שותפה לפעילות סביבתית כלל ארצית.

 

מטרות:

  • העצמת התלמידים השותפים לפעילות המועצה.
  • הובלת מנהיגות צעירה בבית הספר.
  • קידום פעילות סביבתית – חברתית בקהילת ביה"ס.
  • שילוב ההורים בעשייה ובחשיפה לנושאים הסביבתיים.