יום החינוך – שעות: 8:00 – 9:30

05-04-2019 כט אדר ב' התשעט - 05-04-2019 כט אדר ב' התשעט

פרטים כלליים